Aplikimi i UCAS

Ndihmë e Aplikimit UCAS për Studentët Shqiptarë

Pothuajse të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë një diplomë universitare në MB duhet të aplikojnë përmes UCAS, Shërbimit të Pranimeve në Universitete dhe Kolegje.

Studentët mund të zgjedhin pesë universitete për aplikim dhe gjithashtu duhet të japin një deklaratë personale. Pasi të keni dorëzuar aplikimin tuaj për UCAS, universitetet do të marrin në konsideratë ofertën tuaj përpara se t'ju informojnë për përgjigjen e tyre.

Si një qendër zyrtare UCAS, SI-UK do t'ju ofrojë këshilla falas dhe të pavarura se si të paraqisni një aplikim UCAS me cilësi të lartë. Është jetike që të kuptoni plotësisht procesin e aplikimit në UCAS dhe të zgjidhni institucionet e duhura për të aplikuar. SI-UK do të:

Afatet UCAS

Ka shumë afate të ndryshme të aplikimit në UCAS në varësi të kursit dhe nivelit që dëshironi të studioni. Për studentët e BE-së që aplikojnë në shumicën e kurseve, data 15 janar është kur duhet të dorëzohen të gjitha aplikimet. Studentët jashtë BE-së mund të paraqesin ende aplikimin e tyre deri më 30 qershor.

UCAS Extra

Nëse nuk keni marrë asnjë ofertë nga pesë zgjedhjet tuaja të UCAS ose keni ndryshuar mendjen se në cilat kurse dhe institucione dëshironi të aplikoni, UCAS Extra ju lejon të shtoni një zgjedhje tjetër në aplikacionin tuaj. UCAS Extra hapet çdo shkurt dhe zgjat deri në korrik. Nëse nuk keni ende një ofertë pas afatit të korrikut, ju keni të drejtë të hyni në UCAS Clearing.

UCAS Clearing

UCAS Clearing është për studentët që nuk janë në gjendje të sigurojnë një ofertë nga një universitet në MB për tre arsye kryesore:

Premium-Service-Banner-Mobile-480px

Studimi në Mbretërinë e Bashkuar

SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen