Renditja e lëndëve

Zgjidhni një lëndë nga lista më poshtë për të gjetur dhjetë universitetet më të mira të renditjes në Mbretërinë e Bashkuar për atë kurs.

Pasi të plotësohet lista, mund të klikoni mbi emrin e universitetit për të gjetur detaje mbi kurset, shërbimet për studentët ndërkombëtarë, akomodimin dhe renditjen e universiteteve.

UK Study Info

Premium-Service-Banner-Mobile-480px

Studimi në Mbretërinë e Bashkuar

SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen