Diploma universitare në MB

Aplikimet ndërkombëtare universitare në të gjitha universitetet e Mbretërisë së Bashkuar menaxhohen nga UCAS (Shërbimi i Pranimeve në Universitete dhe Kolegje) dhe, si një qendër zyrtare UCAS, konsulentët profesionistë të universitetit të SI-UK mund t'ju udhëheqin gjatë gjithë procesit të aplikimit në universitet.

Sa zgjasin diploma universitare?

Për një shkallë të parë, shumica e studentëve ndërkombëtarë studiojnë një diplomë universitare trevjeçare, duke shfaqur një kombinim seminaresh, seminaresh dhe leksionesh të përbërë nga module të ndryshme. Disa module janë fakultative, dhe si të tillë studentët mund ta përshtatin studimin sipas asaj që u intereson më shumë.

Disa diploma universitare, të tilla si shkenca dhe inxhinieria, mund të zgjasin deri në katër vjet për t'u përfunduar, ndërsa prezantimi i diplomave të shpejta 2-vjeçare u mundëson studentëve të përfundojnë kursin e tyre universitar dhe të gjejnë një punë shumë më shpejt.

Llojet e diplomës universitare

Përveç diplomës standarde universitare trevjeçare, një diplomë universitare e përbashkët ose me nderime të dyfishta do t'i shohë studentët të ndajnë kohën e tyre në dy kurse të ndryshme, që do të thotë një zgjedhje më e madhe modulesh dhe rritje të mundësive të punës pasi të diplomoheni.

Një kurs sanduiç do të zgjasë katër vjet dhe përfshin kalimin e një viti në një pozicion pune që lidhet me fushën tuaj të studimit.

Diploma të shkurtra universitare

Asnjë nga opsionet e mësipërme të shkallës së shpejtë nuk çon në studime pasuniversitare, por studentët mund të kalojnë në një diplomë të zgjatur trevjeçare nëse ndryshojnë mendje.

Ku mund të studioj një diplomë universitare?

Kurset universitare në universitetet e Mbretërisë së Bashkuar ofrojnë mësimdhënie të klasit botëror, lehtësira moderne dhe njohje globale nga punëdhënësit.

Studioni një diplomë universitare

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth studimit të një diplome universitare në MB, organizoni konsultimin tuaj falas me SI-UK Albania sot.

Premium-Service-Banner-Mobile-480px

Studimi në Mbretërinë e Bashkuar

SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen