Kurse Gjuhe Anglisht në MB

Studjo një Kurs Anglishteje në MB

Kurset e gjuhës Angleze i ndihmojnë studentët internacionalë të vazhdojnë më pas në kurse profesionale, programe foundation ose studime universitare. Kurset mund të zgjasin nga një javë deri në një vit, dhe mësimdhënia përfshin aftësi kyçe të leximit, shkrimit, të folurit dhe dëgjimit. 

Studimet janë të disponueshme tek universiteti i zgjedhjes tuaj para fillimit të vitit akademik, por nëse dëshironi të studjoni anglisht tek një shkollë gjuhe, është e rëndësishme të zgjidhni një qendër të akredituar dhe të aprovuar nga autoritetet e edukimit në MB.

Shkolla Gjuhe Angleze në MB

Mësoni më shumë për Shkollat e Gjuhës Angleze në MB me listën tonë A-Z të qendrave të anglishtes të aprovuara nga Këshilli Britanik dhe SI-UK.

Lloje të Kurseve të Anglishtes

- Anglishte e Përgjithshme

Klasat e anglishtes së përgjithshme janë ideale për ata që duan ta përmirësojnë aftësitë e tyre në gjuhën angleze para fillimit të punës ose studimeve. Klasat përfshijnë të gjitha elementet e anglishtes së përditshme dhe janë të dizenjuara t’ju japin rrejdhshmërinë dhe vetbesimin e duhur për të punuar ose studjuar në anglisht.

- Anglishte Akademike

Klasat e anglishtes akademike synojnë të përmirësojnë aftësinë e studentëve për të mbajtur shënime, të japin prezantime dhe të arrijnë të lexojnë dhe të shkruajnë tekste akademike para studimeve tek një universitet i MB. Klasa të avancuara janë të mundshme për studentë që dëshirojnë të studjojnë programe master.

- Anglishte Biznesi

Klasa anglishte biznesi do të fokusohen tek përmirësimi i aftësive të preazntimit, të intervistimit, menaxhimit dhe negocimit.

- Pregatitje për Provime

Kurse përgatitorë për provime si Cambridge First, TOEFL, GMAT, TOEIC and IELTS. Ato fokusohen tek elementët e secilit provim në të cilat studenti mund të ketë vështirësi, duke i trajnuar dhe duke i mësuar metodat dhe praktikat më të mira për të marrë rezultatet e duhura.

Studjo Gjuhë Angleze në MB

Nëse jeni të interesuar të bëni një kurs gjuhe angleze në MB, vendosni konsultimin tuaj falas me konsulentët tanë në Tiranë sot.

Premium-Service-Banner-Mobile-480px

Studimi në Mbretërinë e Bashkuar

SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen