Shërbimi PhD

Studioni doktoraturë në MB

Një PhD (Doktor i Filozofisë) është lloji më i zakonshëm i gradës së doktoraturës dhe kërkon që studentët të përfundojnë një tezë mbi një pjesë të konsiderueshme të kërkimit që vlerësohet nga një ekip ekzaminuesish. PhD është një nga gradat më të larta të akorduara në një universitet në Mbretërinë e Bashkuar.

Shërbimi i Aplikimit për PhD mund t'ju ndihmojë të pranoheni me sukses në një program doktorature në MB duke ju këshilluar për zgjedhjen e universitetit, duke ofruar praktikë intensive të intervistës dhe duke redaktuar deklaratën tuaj personale dhe propozimin e kërkimit në atë që një panel pranues dëshiron të lexojë.

Lloje të ndryshme të diplomës kërkimore

Mësoni më shumë rreth ndryshimit midis një MPhil, MRes dhe PhD  duke u bazuar në shkallën e studimeve tona kërkimore.

Pse të përdorni Shërbimin e PhD?

Shërbimi i PhD ështe i nevojshem për të maksimizuar mundësinë tuaj për të siguruar një ofertë:

Këshilla për propozimin dhe kërkimin e doktoraturës

Propozimi juaj i kërkimit duhet të jetë 1000-2000 fjalë dhe duhet të përfshijë:

Detajet e punës që keni realizuar në fushën e propozuar

Një mundësi kërkimore i mundëson stafit akademik përgjegjës përzgjedhjen e aplikantëve të vlerësojë:

Shkarkoni një mostër të një propozimi kërkimor këtu.

Studioni doktoraturë në MB

Për të mësuar më shumë, organizoni konsultimin tuaj falas në Tiranë sot.

Premium-Service-Banner-Mobile-480px

Studimi në Mbretërinë e Bashkuar

SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen