Programe Inxhinierie në MB

Prezantim në Inxhinieri

Mbretëria e Bashkuar ka disa nga shkollat më të mira të inxhinierisë në botë. Brenda kësaj fushe të gjerë mund të gjeni me mijëra aktivitete sfiduese si kërkime shkencore, zhvillim, dizajn, prodhim dhe operacionet të shërbimeve dhe produkteve. 

Inxhnierët janë nën profesionet më të rëndësishme në botë; të përgjegjshëm për pothuajse çdo gjë që përdorim ose konsumojnë. Nga aktivitetet e kohës së lirë deri tek trajtimet mjekësore, komunikimet telefonike ose sisteme transporti, inxhinierët e gjejnë veten në pozicione kyçe të industrive ose të shitjeve.

Zgjedhja e programit të duhur të inxhinierisë dhe universitetit të duhur mund të jetë e vështirë, dhe është shumë e rëndësishme të kuptoni se cili universitet është opsioni më i mirë në bazë të formimit tuaj akademik, synimet tuaja për karrierë dhe specializimin që dëshironi.

Llojet e Diplomave të Inxhinierisë

Kërkesa për inxhinerë të mirë është e lartë. Në sektorët e financës, mekanikës, IT dhe elektronik sidomos, ka shumë boshllëqe për inxhinierë të autorizuar dhe të inkorporuar, dhe papunësia për inxhinerët është më e ulët se gati çdo profesion tjetër. 

Vetëm në MB, inxhinieritë e drejtuara nga inxhineria kontribojnë rreth 40% të produkteve që dalin nga britania, dhe janë pikë kyçe e ekonomisë vendase. Nga garat me motor deri tek elektroshtëpiaket e ndryshme, roli i inxhinierit është i pazëvendësueshëm. Për dikë që po kërkon një të ardhme shpërblyese me një shumëllojshmëri mundësish punësimi, nuk ka patur kurrë një moment më perfekt për të filluar një karrierë në inxhinieri.

Inxhinieria Kimike… është një degë e inxhinierisë e cila merret me aplikimin e shkencave fizike (kimi, fizikë) dhe shkencave të qënieve të gjalla (biologji, mikrobiologji dhe biokimi) si dhe ekonomisë dhe matematikës, të gjitha me qëllimi e shndërrimit të materialeve të papërpunuara në forma më të dobishme. Inxhinierët kimikë sigurohen që proceset operohen në mënyra të sigurta, të qëndrueshme dhe ekonomike.

Inxhinieri Civile… është një displinë e inxhinierisë që merret me dizenjimin, konstruktimin dhe mirëmbajtjen e mjedisit natyror ose të ndërtuar, duke përfshirë punime si ura, rrugë, kanale, diga dhe ndërtesa. Tradicionalisht ndahet në nën-disiplina duke përfshirë inxhinierinë e mjedisit, inxhinierinë gjeoteknike, inxhinierinë strukturore, inxhinierinë e transportit, inxhinieri urbane, inxhinieri e burimeve të ujit, inxhinieri materialesh, dhe inxhinieri ndërtimi

Inxhinieri Elektrike… është një fushë e inxhinierisë që merret me studimin dhe aplikimin e elektricitetit, elektronikës dhe elektromagnetizmit. Ajo mbulon një sërë temash si fuqia, elektronika, sistemet e kontrollit, procesimi i sinjaleve dhe telekomunikacioni. Zakonsiht inxhineira elektrike merret me probleme të lidhura me sisteme të mëdha elektrike si transmetimi i fuqisë, kontrolli i motorëve, ndërsa inxhineria elektronike merret me studimin e sistemeve të vogla elektronike si kompjuterat ose qarqet.

Inxhinieri Mekanike… është një disiplinë e inxhinierisë që aplikon parimet e fizikës dhe shkencës së materialeve në analizën, dizenjimin, prodhimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve mekanike. Është një degë e inxhinierisë që përfshin prodhimin dhe përdorimin e nxehtësisë dhe fuqisë mekanike për dizajn prodhim, dhe operim të makinerive.

Inxhinieri Kompjuterike…merret me dizenjimin e kompjuterave dhe sistemeve kompjuterikë. Kjo mund të përfshijë dizenjimin e hardware-ve, PDAs, USB ose përdorimin e kompjuterave për të kontrolluar fabrika të ndryshme. Inxhinierët kompjuterikë mundet gjithashtu të punojnë me software-t e sistemit. Megjithatë, dizenjimi i sismeteve software të komplikuara i përket inxhinierisë së software, e cila konsiderohet si disiplinë e veçantë

Inxhinieri Mekatronike… është një disiplinë inxhinierie e cila merret me kryqëzimin e sistemeve mekanike dhe elektrike. Këto sisteme njihen si sisteme elektromekanike dhe kanë përdorime të ndryshme. Shembuj përfshijnë sistemeve prodhimi automatike, ngrohjen, ventilimin dhe sistemet e ajrit të kondicionuar si dhe nën-sisteme të mjeteve ajrore dhe autoveturave.

Inxhinieri Kërkesa për Hyrje:

Në MB mund të studjoni B.Eng (Bachelor Inxhinierie) oseM. Eng (Master Inxhinierie)

Një B.Eng është një diplomë standarte 3-vjeçare në inxhinieri. Ata që kanë përfunduar një B.Eng kanë trajnimin e duhur për të aplikuar për t’u bërë një Inxhinier i Inkorporuar (Incorporated Engineer). Megjithatë, për ata që dëshirojnë të bëhen një Inxhinier i Autorizuar, është e domosdoshme të vazhdoni studime të avancuara të barazvlefshme me një diplomë Master Inxhinierie. Disa universitete të MB i lejojnë studentët të kalojnë nga B.ENg në M.Eng gjatë viteve të fillimit të studimeve. Një M.Eng zgjat të paktën 4 vjet, 5 për ata që bëjnë një vit eksperiencë pune.

Ju lutem kini parasysh se kërkesat për hyrje varijojnë për çdo universitet.

Ku mund të studjoj Inxhinieri në MB?

Për të mësuar më shumë për programet e Inxhinierisë në MB, gjeni detaje nga 10 universitetet më të mira për degën sipas Guardian University Guide 2022 më poshtë:

General Engineering

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. University of Bristol
 4. Imperial College London
 5. Durham University
 6. University of Warwick
 7. University of Leeds
 8. Loughborough University
 9. Bournemouth University
 10. Coventry University

Civil Engineering

 1. University of Bristol
 2. University of Leeds
 3. Imperial College London
 4. University of Southampton
 5. University of Bath
 6. University of West London
 7. University of Bradford
 8. University of Liverpool
 9. University of Glasgow
 10. Heriot-Watt University

Mechanical Engineering

 1. Imperial College London
 2. University of Bath
 3. University of Bristol
 4. University College London
 5. Solent University
 6. University of Leeds
 7. Coventry University
 8. University of Strathclyde
 9. University of Exeter
 10.  University of Sheffield

Chemical Engineering

 1. University of Cambridge
 2. Imperial College London
 3. University of Nottingham
 4. Lancaster University
 5. University of Birmingham
 6. University of Bath
 7. University of Edinburgh
 8. University of Sheffield
 9. Aston University
 10. Loughborough University

Electrical/Electronic Engineering

 1. University of Southampton
 2. Imperial College London
 3. Queen's University Belfast
 4. London South Bank University
 5. Loughborough University
 6. University of Exeter
 7. Manchester Metropolitan University
 8. University of Leeds
 9. University of Strathclyde
 10. Lancaster University

Materials/Mineral Engineering

 1. University of Oxford
 2. Loughborough University
 3. University of Exeter
 4. University of Birmingham
 5. Imperial College London
 6. University of Manchester
 7. University of Sheffield
 8. Swansea University
 9. Queen Mary, University of London
 10. University of Leeds

Studjo Inxhinieri në MB

Nëse jeni të interesuar për të studjuar Inxhinieri në MB, vendosni konsultimin tuaj falas sot.

Premium-Service-Banner-Mobile-480px

Studimi në Mbretërinë e Bashkuar

SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen