Kurse përgatitore IELTS në Shqipëri

Çfarë është IELTS?

IELTS, Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze, është një test i aftësisë së gjuhës angleze dhe një nga format më të njohura në botë dhe më të respektuara të Anglishtes në arsim dhe migrim.

I destinuar për folës jo-vendas që kërkojnë të studiojnë ose të punojnë në një mjedis anglishtfolës,trajnimi IELTS është një sistem i njohur ndërkombëtarisht për testimin e aftësive të gjuhës angleze në katër kategori:

 • Dëgjimi
 • Të lexuarit
 • Të shkruarit
 • Të folurit

Që nga prezantimi i tij fillestar në 1989, përgatitja e IELTS është bërë një nga format më të besueshme të vlerësimit në gjuhën angleze dhe është pranuar nga mbi 8,000 universitete, punëdhënës dhe organizata të emigracionit në mbarë botën. Metodat e testimit IELTS fokusohen në aftësinë praktike të kandidatit për të përdorur anglishten në situata të jetës reale.

Pse të studioni IELTS me SI-UK Albania?

 • Përmirësoni rezultatin tuaj të IELTS me 0.5 pikë (në 7 javë) ose 1.0 (mbi 10 javë).
 • Ofrohen klasa në mbrëmje dhe në fundjavë.
 • Madhësitë e klasave të vogla.
 • Anglishten e përgjithshme, EAP, PTE dhe leksione online të disponueshme sipas kërkesës.

Llojet e kurseve IELTS

Ekzistojnë dy lloje të ndryshme të testeve IELTS:

 • IELTS Akademik është për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të studiojnë në një universitet në MB ose të bashkohen në një institut të arsimit të lartë.
 • Klasat e përgjithshme të IELTS përqendrohen në mbijetesën e aftësive në anglisht dhe gjuhën sociale dhe të vendit të punës, ideale për ata që planifikojnë të migrojnë në vendet anglishtfolëse si janë Australia, Kanadaja dhe Zelanda e Re.

Pasi të vlerësohet, rezultati juaj IELTS është i vlefshëm për dy vjet.

IELTS 9-Band Scale

Nxënësve do t'u jepet rezultati 1-9 për secilën pjesë të testit. Rezultati juaj mesatar prodhon një rezultat të përgjithshëm të grupit IELTS dhe ju mund të vlerësoheni me pikë të plota ose gjysmë.

Pikët Aftësia Përshkrimi
9 Ekspert

Zotërues i plotë operacional i gjuhës: përvetësim të saktë, të rrjedhshëm me kuptim të plotë.

8 Shumë mirë

Njohuri plotësisht funksionale të gjuhës me ndonjë pasaktësi e papërshtatshmëri të rastësishme. Keqkuptimet mund të ndodhin në situata të panjohura. Trajton mirë argumentimin kompleks të detajuar.

7 Mirë

Njohje operacionale të gjuhës, ndonëse me pasaktësi, papërshtatshmëri dhe keqkuptime të herëpashershme në disa situata. Në përgjithësi trajton mirë gjuhën komplekse dhe kupton arsyetimin e detajuar.

6 Kompetent

Zotërim të përgjithshëm efektiv të gjuhës pavarësisht disa pasaktësive, papërshtatshmëri dhe keqkuptime. Ka mundësi të përdor dhe të kuptojë gjuhën mjaft komplekse, veçanërisht në situata të njohura.

5 Zotërues modest

Zotërues i pjesshëm i gjuhës, me kuptueshmëri të përgjithshme në shumicën e rasteve  me gjasa të shumta gabimesh. Duhet të jetë në gjëndje të trajtojë komunikimin bazë në fushën e vet.

4 I kufizuar

Njohja bazë edhe në situate të njohura është e limituar. Ka probleme të shpeshta në të kuptuar dhe shprehur. Nuk është në gjëndje të përdorë gjuhën komplekse.

3 Tepër i kufizuar

 Përcjell dhe kupton vetëm kuptimin e përgjithshëm i kufizuar më situata shumë të njohura. Ndodhin thyerje kuptimi të shumta në komunikim.

2 Me ndërprerje

Nuk është I mundur asnjë komunikim i vërtetë, përveç informacionit bazë me fjalë të izoluara dhe formulime të shkurtra në situata të njohura për të përmbushur nevojë immediate komunikimi. Me vështirësi të mëdha për të kuptuar anglishten e folur dhe të shkruar.

1 Nuk e zotëron

Në thelb nuk ka aftësi për të përdorur gjuhën përtej ndoshta disa fjalëve bazike.

0 Nuk e dha testin Nuk është dhënë asnjë informacion I vlerësueshëm. Nuk e kalon testin.

Pyetje të shpeshta për IELTS

Përgjigjet e pyetjeve të zakonshme në lidhje me përgatitjen dhe provimin IELTS.

IELTS do të thotë “International English Language Testing System” dhe është një provim për të gjykuar aftësitë e gjuhës angleze. Ai pranohet nga institucionet e arsimit të lartë dhe autoritetet e imigracionit në Mbretërinë e Bashkuar, Australi, Zelandën e Re dhe Kanada. Universitetet në MB (UK) nuk do të jenë në gjendje t'ju japin një ofertë përfundimtare pa një rezultat testimi në IELTS.

Mbi 10,000 organizata në mbarë botën, duke përfshirë institucionet arsimore, punëdhënësit, qeveritë, autoritetet e imigracionit dhe organet profesionale, pranojnë IELTS.

Testi ka katër pjesë; dëgjim, lexim, shkrim dhe të folur dhe zgjat tre orë. Dëgjimi zhvillohet fillimisht dhe zgjat 40 minuta, pastaj leximi dhe shkrimi (një orë secila) dhe të folurit që zgjasin deri në 15 minuta.

Ekzistojnë dy versione të IELTS, i Përgjithshëm dhe Akademik. Nëse aplikoni në një universitet, një student do të duhet të marrë mësime akademike. Nëse merrni vetëm IELTS për një aplikim për shtetësi ose për të studiuar në nivel diplome, testi i Përgjithshëm është i përshtatshëm. Nëse nuk jeni të sigurt, akademiku mbulon nevojat për studime dhe emigracion. Formati për të dy provimet është i njëjtë, me elementët e leximit dhe shkrimit pak më të lehtë në testin e Përgjithshëm.

Për një diplomë universitare, në përgjithësi kërkohet një rezultat minimal IELTS prej 6 pikësh, ndërsa në nivelin pasuniversitar, kjo rritet në 6.5 pikë. Për kurset e specializuara si mjekësia, studentët do të kenë nevojë për një rezultat prej 7.0 pikësh. Megjithatë, çdo universitet dhe kurs është i ndryshëm, kështu që hulumtoni se çfarë nevojitet përpara se të aplikoni.

Se kur duhet të bëni provimin dhe sa kohë duhet të përgatiteni varet nga aftësia juaj aktuale. Megjithatë, këshillohet që të filloni mësimet përgatitore dy muaj para datës së provimit. Për të mësuar nivelin aktual të IELTS, bëni një test praktik.

Në Mbretërinë e Bashkuar, provimet IELTS mbahen çdo të shtunë gjatë gjithë vitit dhe mund të rezervohen deri në një javë para datës së synuar të provimit. Këshillohet që të rezervoni edhe më tepër në kohë paraprakisht, pasi hapësirat mbushen shpejt, veçanërisht gjatë korrikut dhe gushtit.

Ju mund të bëni një test praktik në zyrën tonë. Testi do të zgjasë 90 minuta duke përfshirë të katër pjesët e provimit IELTS. Ju do t'i merrni rezultatet tuaja brenda 48 orëve.

Kjo varet nga niveli juaj aktual dhe rezultati që dëshironi të arrini. Për të përmirësuar rezultatin tuaj të IELTS me 1 pikë, studenti mesatar do të duhet të marrë dhjetë klasa në Qendrën e Gjuhëve të SI-UK, si dhe të kryejë detyrat e shtëpisë.

Rezultatet do t'i merrni dy javë pasi të keni dhënë provimin.

Rezultati juaj IELTS është i vlefshëm për dy vjet pas testimit tuaj.

Edhe nëse anglishtja juaj është e një niveli të lartë, përsëri do t'ju duhet një rezultat që mund të arrihet vetëm duke marrë provimin IELTS. Pjesa e shkrimit të provimit në veçanti ka kërkesa shumë specifike që studentët duhet të përmbushin dhe mësimi i strategjive dhe teknikave specifike me mësuesit do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja.

Të gjithë mësuesit tanë janë folës të kualifikuar të gjuhës angleze me 25 vjet përvojë në mësimdhënien e anglishtes për studentët ndërkombëtarë.

Po. Një nga ndryshimet kryesore në SI-UK në krahasim me shkollat e tjera të gjuhëve është madhësia e klasave tona të vogla; duke ju dhënë vëmendjen që meriton edukimi juaj.

SI-UK ofron një orar fleksibël për studentët që dëshirojnë të studiojnë IELTS. Ne jemi të hapur gjashtë ditë në javë dhe studentët mund të zgjedhin orarin e tyre. Çdo javë do t'ju dërgohet një plan javor me një përmbledhje të temave të mbuluara në mësime për t'ju ndihmuar të vendosni se kur do të merrni pjesë. Për shembull, nëse dëshironi të praktikoni në mënyrë specifike shkrimin akademik, mund të merrni pjesë në një klasë të caktuar shkrimi të martën ose të premten.

SI-UK ofron një shumëllojshmëri të gjerë mësimesh për studentët e të gjitha niveleve dhe aftësive, duke përfshirë:

 • Akademik
 • Të përgjithshme
 • Një për një

IELTS për UKVI është kërkesa për vizë dhe studime për studentët ndërkombëtarë për të studiuar në një kurs në një nivel të caktuar të programit. Përmbajtja dhe formatet e IELTS Akademik është i njëjtë me IELTS normal, ndryshimi i vetëm është se UKVI është pak më i shtrenjtë dhe duhet të merret në një qendër specifike testimi UKVI, e cila ofron vetëm orar të kufizuar të provimeve. Për të kontrolluar se cilin provim duhet të bëni, kontaktoni sot këshilltarin tuaj.

Studimi në Mbretërinë e Bashkuar

SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen